۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۶۲ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ شهريور
امکانات
تبلیغات
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
تلگرام شرق
نارون
شرق تراول
تصفيه هوا
لئون
تلگرام شرق
نارون
علم
آیا باید نگران تسلط ماشین بر انسان باشیم؟ جایگاه هوش مصنوعی در عصر متلاطم اطلاعاتآرمان‌شهری مملو از رفاه و امنیت یا جهنمی آکنده از خشونت و ناامنیقاتل آهنیآینده نامعلوم علم و فناوری
روزنامه شرق
ساعت
عنوان صفحه‌ها
شماره: 3059
تاریخ: 1396/10/23
کارتون
کارتون