۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۷۶ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۲ بهمن
اسنپ چگونه بازار اصفهان‌ را شناخته است؟

امان اله باطنی- حتما شنیده‌اید که اقتصاد ایده آل از پیوستن حلقه هایی ساخته می شود که  پیوند و استحکام آنها توسط سیستم های ارتباطی فیزیکی همچون سامانه های حمل و نقل صورت می گیرد. در واقع حمل و نقل مرتبط کننده بخش های مختلف اقتصادی است و به نوعی دسترسی و دسترس پذیری بخش های مختلف اقتصاد را به یکدیگر تسهیل می کند و  و دو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل‌ونقل، اثر مستقیمی است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. در واقع، بخش حمل‌ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم دارد.
با نگاهی به حساب‌های ملی، سهم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است تا حدی که آمارها نشان می‌دهد، در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین بالغ بر ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش حمل‌ونقل ایجاد کرده است. این رقم اثر مستقیم حمل‌ونقل در اقتصاد را نشان می‌دهد، ولی نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی بیش از آن است.
دومین کارکرد و نقش بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، فراهم‌کردن یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصاد است. بخش حمل‌ونقل یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است و توسعه آن به هر صورت می تواند در ظرفیت سازی و احیای بخش های مرده و نیمه جان اقتصاد بازار موثر باشد. شیوه های مدرن حمل و نقل که می تواند گاه در شبکه سازی حمل و نقل رخ دهد و یا شیوه نوینی همچون تاکسی های انترنتی را در برگیرد، در این زمینه تا آنجا مهم و حیاتی است که همه کشورهای پیشرو با روی آوردن به خلاقیت ها و بازآفرینی ها و مدرن کردن زیرساخت های خود سخت در تلاشند تا در این زمینه همه فعالیت های پیدا و پنهان را رصد کنند و از اولین هایی باشند که به دنبال رهبری بازار حمل و نقل می گردند. ورود رقبای تازه آنلاین همچون تاکسی های اینترنتی نیز در این راستا معنا پیدا می کند.
این تاکسی ها که به توانمند شدن ناوگان حمل و نقل عمومی منجر شده بیش از هر چیز یک مقوله بسیار مهم را تسهیل کرده که شاهرگ توسعه به ویژه در اقتصاد خرد می باشد و آن “دسترس پذیری” است. دسترس پذیری بیش از هر چیز به تحریک تقاضای سفرهای درون شهری می انجامد و سفرهای درون شهری را تسهیل می کند و بدین واسطه، آنها را افزایش می دهد. هنوز یادمان نرفته که با ورود تاکسی به شریان ها و محورهای شهری، گرفتن و سوار شدن بر تاکسی یک هنر و مهارت به شمار می رفت؛ تا امروز که در تهران بیش از 18 میلیون سفر درون شهری انجام می شود و تنها 8 میلیون از این سفرها بر عهده ناوگان حمل و نقل عمومی است. با ورود تاکسی های اینترنتی و توانمند شدن ناوگان جدید حمل و نقل عمومی، قطعا سفرهای درون شهری نیز افزایش خواهد یافت .چه آنکه بخش مهمی از سفرهای درون شهری ضروری روزانه، به خاطر عدم دسترس پذیری ها لغو می‌گردد یا به روزهای تعطیل موکول می شود و همین امر فرصت توزیع سفر در زمان و مکان مناسب را از شهروندان و مدیران شهری و ترافیک شهر گرفته است.   
در اصفهان هم چیزی حدود 3میلیون و 700 هزارسفر درون شهری روزانه وجود دارد که سهم سواری های شخصی در آن 35.8 ، سهم تاکسی ها 22.1 ، سهم اتوبوس 19.2 ، سهم موتور سیکلت 10.4 ، سهم دوچرخه 6 ، سهم مینی بوس 1.9 ، سهم وانت 3 و سهم اتوبوس های غیر واحد 2.1 درصد است. طرفه آنکه 35 درصد این سفرها ، سفرهای کاری، 21 درصد سفرهای تحصیلی، 14 درصد سفرهای تفریحی، 10 درصد سفرهای برای کار شخصی، 10 درصد آن سفرهای با هدف خرید و 10 درصد باقیمانده آن سفرهای به اصطلاح “ هیچ سرخانه “ هستند، یعنی سفرهایی که مقصد و مبدا آن خانه نباشد.
با نگاهی به الگوی این سفرها و تحلیل مدل آنها می توان در راستای تحریک تقاضا و پیامدهای آن، گزاره هایی  ارائه داد.
حقیقت آنست که تاکسی های اینترنتی با افزایش دسترس پذیری،  قابلیت تحریک 4 نوع سفر از 6 سفر درون شهری را دارند، به عبارت دیگر تاکسی های اینترنتی می تواند سبد سفرهای درون شهری را تحریک کرده و باعث افزایش آن 10 درصد سفرهای با مقصود خرید، 14 درصد سفرهای تفریحی، 10 درصد سفرهای کار شخصی و حتی 10 درصد سفرهای هیچ سرخانه شود. از دیگر سو تاکسی های اینترنتی قابلیت آن را دارند که علاوه بر تحریک  نوع سفرها، الگوی استفاده از وسایل سفر را نیز در سفرهای درون شهری بهم بریزند و طرحی نو دراندازند.
مثلا اکنون35.8 درصد سفرهای درون شهری اصفهان با وسیله شخصی انجام می شود که تاکسی های اینترنتی می‌توانند بخش مهمی از   این سفرها را کاهش داده  یا در حال حاضر 22 درصد سفرهای درون شهری با تاکسی ها انجام می شود که تاکسی های اینترنتی با توجه به ویژگی دربست و ارزان بودن شان می‌توانند بخش مهمی از این الگوی وسیله سفر را نیز دستخوش تغییرکند؛ یا وقتی که 19.2 درصد سفرهای درون شهری  با اتوبوس انجام می شود، تاکسی های اینترنتی می توانند بخش قابل توجهی از این سفرها را به سوی خود جذب کند  و اینها همه مدل هایی ست که اسنپمی تواند برای تحریک تقاضای خود بکار برده، ضمن آنکه خود نیز به تحریک تقاضای حمل و نقل و نیز تحرک اقتصادی انجامیده است.
همین که تاکسی های اینترنتی بتوانند 10 درصد سفرهای درون شهری با هدف خرید را افزایش دهد و دسترس پذیری بازار را برای مردم بالا ببرد این خود به تحریک تقاضا در بازار می انجامد. علاوه بر آنتحریک تقاضا در بازار با یک کنش متقابل نمادی به بازتحریک تقاضای  سفرهای درون شهری و استفاده بیشتر از تاکسی های اینترنتی کمک می کند.
نکته جالبی که امروز در مباحث آسیب های اجتماعی گفته می شود اینست که برابر برخی تحقیقات، زنان آسیب دیده، آسیب های اجتماعی را با سرعت بیشتری نسبت به مردان تکثیر می کنند و می‌توانند به مراتب در سرایت اجتماعی آسیب ها خطرناک تر باشند، چه آنکه به طور مثال هر مرد معتاد چهار تا شش نفر را می‌تواند مبتلا کند و این در حالی است که این آمار برای زنان بین 8 تا ۱۲ نفر است. بخشی از این آمار به واسطه ارتباطات اجتماعی وسیع تری است که زنان در مقایسه با مردان اتخاذ می کنند و جالب آنجاست که بخش بسیار قابل توجهی از سفرهای درون شهری با هدف خرید، توسط زنان انجام می شود و آنها بازاریابان بالقوه سفرهای درون شهری و تحریک تقاضای خرید و نیز استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند.
طرفه آنکه در کنار دلایلی چون ارضای احساسات ،کسب سود، ترس از باخت، نیاز به آرامش و راحتی، نیاز به امنیت و افتخار به مالکیت که علت ها و انگیزه های اصلی شروع فرآیند خرید به حساب می آیند، دسترس پذیری نیز بسیار مهم است و تاکسی های اینترنتی سطح  دسترس پذیری به بازار  را افزایش داده اند .از دیگر سو  با مقایسه سفرهای تولید شده و جذب شده در اصفهان می توان تحلیلی در این مورد بدست داد: 41 درصد سفرهای تولید شده در اصفهان بطور روزانه شغلی اند که 40 درصد آنها جذب می شود و 1 درصد آنها جذب نمی شود و این یک درصد سفرهایی است که احتمالا به واسطه عدم دسترس پذیری جذب نمی‌شود که تاکسی های اینترنتی می توانند با یک بازاریابی درست این سفرها را جذب کنند.
26 درصد سفرهای تولید شده در اصفهان به طور روزانه آموزشی اند که هر 26 درصد آن جذب می شوند و عملا تاکسی های اینترنتی میدانی برای تحرک در این زمینه ندارند و بجای بازاریابی باید بدنبال بازار سازی باشد. 12 درصد سفرهای تولید شده در اصفهان سفرهای خرید هستند و جالب آنجاست که 13 درصد سفرهای جذب شده اصفهان مربوط به خرید است، یعنی سفرهای جذب شده خرید حتی یک درصد بیشتر از سفرهای تولید شده خریدند و این قابلیت بسیار بکر سفرهای خرید را در اصفهان می رساند.
9 درصد سفرهای تولید شده در اصفهان سفرهای مربوط به تفریح هستند که هر 9 درصد آن جذب می شود که این نشان می دهد تاکسی های اینترنتی در این زمینه به جای بازاریابی باید بدنبال بازار سازی باشد. 12 درصد سفرهای  تولید شده در اصفهان سفرهای هیچ سرخانه هستند که هر 12 درصد آن جذب می شود و تاکسی های اینترنتی باید در این زمینه نیز بجای بازاریابی بدنبال بازار سازی باشند .
از همین روست که اسنپ در یک مدل تحریک تقاضا باید با تحقیق و توسعه نرم افزاری خود و ایجاد آپشن های جدید برای تعریف الگوهای مصرف جدید در زمینه سفرهای هیچ سرخانه، سفرهای تفریحی، سفرهای آموزشی انجام داده ضمن آنکه سفرهای شغلی و جذب دستکم یک درصد آنها  نیز برای اسنپ مهم و حیاتی تلقی شده است.
سفرهای خرید نیز زمینه بسیار بکری برای بازاریابی اسنپ تلقی شده وقتی که سفرهای جذب شده با هدف خرید حتی یک درصد از سفرهای تولید شده بیشتر است، این نشان می دهد تاکسی های اینترنتی می توانند با طراحی اپلکیشن سفرهای خرید و تعریف خدماتی در این زمینه می توانند به راحتی این سفرها را مدیریت کنند به ویژه آنکه روزبروز مشکل جای پارک و پارکینگ در مجتمع های خرید یا اطراف آن پررنگ تر شده است .
از دیگر سو متأسفانه بیش از 70 درصد آلودگی هوا در اصفهان مربوط به خودروها است و ترافیک عامل اصلی آلودگی در شهر اصفهان محسوب می‌شود.روزانه 600 هزار خودرو در اصفهان تردد می‌کنند که 50 درصد این خودروها، خودروهای شخصی است و متأسفانه الگوی مصرف نادرست حمل و نقل، آلودگی هوای اصفهان را تشدید کرده است.
 البته بیشترین آلایندگی مربوط به حمل و نقل صنایع در اصفهان بوده و اگرچه خود صنایع تنها سه درصد آلودگی‌ها را ایجاد می‌کنند، اما حمل و نقل صنایع در اصفهان اعم از جابجایی کالا و  پرسنل صنایع اصفهان باعث شده صنایع تا 88 درصد در آلودگی هوای اصفهان دخیل باشند و اسنپ به عنوان سرآمد استارتاپ های حمل و نقلی می‌تواند هم حمل و نقل صنایع را یکپارچه و بهینه کند و هم  هزینه‌های حمل و نقل صنایع و آلودگی هوا  را در اصفهان کاهش دهد.

 


دیدگاه‌ها(۰)